Các nguyên tắc và mục tiêu marketing

Marketing có rất nhiều nguyên tắc, Capond & Hulbert ( Marketing Management in the  21 century – 2001) đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản nhất của marketing như sau:

 

Nguyên tắc của marketing.  

Nguyên tắc 1: Nguyên tắc chọn lọc
      Đây là nguyên tắc mang tính chủ đạo trong marketing. Doanh nghiệp cần xác định thị trường nào mình sẽ hướng vào kinh doanh chứ không phải tập trung toàn bộ thị trường.
 Nguyên tắc 2: Nguyên tắc tập trung
      Nguyên tắc này hướng doanh nghiệp tập trung mọi nỗ lực đáp ứng thị trường mục tiêu đã chọn.
Nguyên tắc 3: Nguyên tắc giá trị khách hàng.
      Biểu thị sự thành công của doanh nghiệp trong thị trường mục tiêu khi nó có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cả về chức năng cũng như cảm xúc, nghĩa là khách hàng cảm nhận được giá trị mà sản phầm, dịch vụ cung ứng cho họ (cao hoặc tốt hơn đối thủ cạnh tranh).
Nguyên tắc 4: Nguyên tắc lợi thế khác biệt/ dị biệt
      Nguyên tắc này đặt nền móng cho Marketing. Nói đến marketing là nói đến sự khác biệt hóa. Sự khác biệt làm cho khách hàng có ấn tượng và chú ý sản phẩm của mình so với người khác.
Nguyên tắc 5: Nguyên tắc phối hợp
      Nói lên cách thức thực hiện Marketing để đạt được những nguyên tắc đã nêu. Marketing không phải là công việc riêng của nội phận Marketing mà là công việc của tất cả các thành viên trong tổ chức, để cùng nhau tạo ra khách hàng thông qua việc tạo ra giá trị hoàn hảo cho họ
 Nguyên tắc 6: Nguyên tắc quá trình
      Sự thay đổi nhanh chóng của môi trường Marketing và khách hàng mục tiêu ( nhu cầu, quan điểm, nhận thức về giá trị) sẽ làm cho những lợi thế hiện tại của doanh nghiệp khó bền vững. Thị trường luôn biến động, những gì tạo nên giá trị cao cho khách hàng hôm nay có thể thay đổi trong ngày mai. Vì vậy, phải xác định Marketing là một quá trình chứ không phải là một biến cố, sự kiện.
Các nguyên tắc trên cần được các doanh nghiệp vận dụng và phối hợp trong quá trình tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu. Trong đó, nguyên tắc giá trị khách hàng luôn là trọng tâm.

Mục tiêu của marketing

Tối đa hóa tiêu thụ
      Mục tiêu Marketing là tạo điều kiện dễ dàng kích thích khách hàng, tối đa hóa việc tiêu dùng, điều này dẫn đến gia tăng năng suất sản xuất, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất và xã hội có nhiều hàng hóa dịch vụ.
Tối đa hóa sự thỏa mãn khách hàng
      Tối đa hóa tiêu thụ là mục tiêu đầu tiên, nhưng mục tiêu quan trọng của Marketing là tối đa hóa sự thỏa mãn khách hàng. Sự thỏa mãn là tiền đề cho việc mua lặp lại và sự trung thành của khách hàng đối với nhãn hiệu, sự tin cậy, tín nhiệm đối với nhà sản xuất.
Tối đa hóa sự lựa chọn của khách hàng
      Cung cấp cho khách hàng sự đa dạng, phong phú về chủng loại, về chất lượng, giá trị của sản phẩm hay dịch vụ, phù hợp với nhu cầu cá biệt, thường xuyên thay đổi của khách hàng, nhờ vậy họ có thể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Tối đa hóa chất lượng cuộc sống
      Thông qua việc cung cấp cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ có giá trị, giúp người tiêu dùng và xã hội thỏa mãn ngày càng đầy đủ, cao cấp hơn.
            Tuy nhiên chất lượng cuộc sống là một tiêu chuẩn khó đo lường, bị chi phối bởi chi phối bởi số lượng, chất lượng, giá cả của sản phẩm cũng như văn hóa và môi trường sống của khách hàng.

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn