Những công cụ không thể thiếu trong Marketing
KEYWORD – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHÓA
 Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
 Keyword Tool http://keywordtool.io/
 Uber Suggest https://ubersuggest.io/
 Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer
 SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK
 Ahrefs https://ahrefs.com/
 Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/
 Majectic Seo http://www.majesticseo.com/
 SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/
 Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER
 Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
 Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
 Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE
 Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
 Webpage Test http://www.webpagetest.org/

WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE
 WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/
 SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/
 Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA
 Helu Ranking http://ranking.helu.vn/
 SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
 RankTracker https://www.ranktracker.com/
 Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
 SerpStat https://serpstat.com/

TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC
 Google Analytics http://www.google.com/analytics/
 SimilarWeb https://www.similarweb.com/

USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP
 Heap Analytics https://heapanalytics.com/
 Piwik https://piwik.org/

CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG
 CopyScape http://www.copyscape.com/
 BuzzSumo http://buzzsumo.com/

SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER
 Buffer https://buffer.com/
 Hootsuite https://hootsuite.com/
 Dlvr.it https://dlvrit.com/
 Social Bakers https://www.socialbakers.com/

SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI
 Google Alerts https://www.google.com/alerts
 SMCC https://smcc.vn/
 SocialOne http://en.socialone.us/
 BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/
 Sociograph.io https://sociograph.io/
EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL
 MailChimp https://mailchimp.com/
 Mail-Tester https://www.mail-tester.com/
 SendPulse https://sendpulse.com/

DOMAIN/HOSTING – THÔNG TIN CÁC NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN, HOSTING LỚN CÓ UY TÍN
 Canh me: canhme.com 

LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE
 LadiPage https://ladipage.vn/
 InstaPage https://instapage.com/
 Unbounce https://unbounce.com/

MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ
 BannerSnack http://bannersnack.com/
 Compressor https://compressor.io/
 Pixabay https://pixabay.com/
 VectorStock https://www.vectorstock.com/
 Icon Finder https://www.iconfinder.com/
 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/
CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG
 VChat http://vchat.vn/

DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING
 Moz Blog http://moz.com/blog
 Marketing Land http://marketingland.com/
 Search Engine Land http://searchengineland.com/
 Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
 Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/
 Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/
 Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn