Hệ thống thông tin Marketing


Hệ thống thông tin marketing [MIS-marketing information system] là một hệ thống liên hệ qua lại giữa người và người, thiết bị và các phương pháp, hoạt động thường xuyên để thu thập, phân loại, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin cần thiết, kịp thời và chính xác cho những người soạn thảo các quyết định marketing.


Hệ thống báo cáo nội bộ

           
            Bất kỳ công ty nào cũng có sự thuyết minh bên trong thông qua chế độ báo cáo nội bộ. Báo cảo phản ánh các chỉ tiêu về lượng tiêu thụ thường xuyên, tổng số chi phí, khối lượng dự trữ vật tư nguyên liệu, dòng lưu chuyển tiền mặt … Nhờ sự hỗ trợ của hệ thống máy tính điện tử, các nhà quản lý có thể nhận biết được nhiều thông tin trong một thời gian ngắn. Chính điều này là yếu tố cạnh tranh trong việc ra các quyết định quan trọng đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, mang lại hiệu quả cho công ty.
            Thông tin thu thập phải tạo điều kiện dễ dàng cho các nhà quản trị ra quyết định cơ bản. Ví dụ để ra các quyết định về kinh phí cho quảng cáo, nhà quản trị cần phải biết, phân tích và ra quyết định dựa trên những số liệu của bộ phận phụ trách nhãn hiệu, truyền thông cung cấp: ngân sách thực hiện quảng cáo trên các phương tiện truyền thông và phi truyền thông của công ty cũng như của các đối thủ trực tiếp, các hoạt động chiêu thị khuyến mại cho người tiêu dùng cũng như cho các kênh phân phối truyền thống và hiện đại của công ty và đối thủ …

Hệ thống thu thập thông tin marketing thường xuyên bên ngoài

Hệ thống này cung cấp cho người lãnh đạo những thông tin về các sự kiện mới nhất diễn ra trên thị trường. Thông tin này có thể thu thập từ sách báo, tổ chức tài chính, các cộng sự của công ty, các trung gian marketing, theo dõi các thông tin từ quảng cáo, thậm chí nói chuyện với các đối thủ cạnh tranh, tham quan các gian hàng hội chợ triển lãm của họ, hay tham dự các hội thảo hội nghị chuyên ngành…
      Bên cạnh đó để có thông tin bên ngoài thường xuyên và kịp thời các doanh nghiệp còn huấn luyện và khuyến khích những người bán hàng ghi chép, cung cấp các sự kiện đang diễn ra, khuyến khích các nhà bán lẻ, nhà phân phối, đối tác thông báo những thông tin quan trọng khác. Nhiều doanh nghiệp tự tổ chức bộ phận thu thập thông tin hàng ngày hoặc thuê các tổ chức nghiên cứu thị trường, tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin marketing.

Hệ thống nghiên cứu marketing

            Trong thực tế các nhà quản trị marketing không thể chờ thông tin đến theo từng phần, họ đòi hỏi thông tin phải được tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ thường xuyên và định kỳ về toàn bộ những vấn đề liên quan đến hoạt động marketing của công ty. Do vậy họ có thể tổ chức đội ngũ nghiên cứu marketing nội bộ [người lập kế hoạch nghiên cứu, thống kê, xã hội học, tâm lý học, chuyên viên thiết kế ...] cũng như cần phải nhờ những tổ chức khác nghiên cứu hộ [TNS, AC Nielsen, FTA, GFK ...]
            Những nghiên cứu marketing có thể là nghiên cứu về quảng cáo [nội dung, phương tiện, hiệu quả quảng cáo], nghiên cứu tiêu thụ và thị trường [tổng dung lượng thị trường tiềm năng, đặc điểm thị trường, mức độ tiêu thụ, kênh phân phối, chiến lược kích thích tiêu thụ ...] hoặc sản xuất hàng hóa [phản ứng đối với hàng hóa mới và tiềm năng phát triển, thử nghiệm hàng hóa và thiết kế bao bì ...]

Hệ thống phân tích thông tin marketing

          Hệ thống phân tích thông tin marketing là tập hợp các phương pháp phân tích, hoàn thiện tài liệu và các vấn đề marketing được thực hiện bao gồm các ngân hàng thống kê và ngân hàng mô hình.

Ngân hàng thống kê là tập hợp các phương pháp hiện đại xử lý thống kê các thông tin, cho phép phát hiện đầy đủ mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong khuôn khổ lựa chọn số liệu và xác lập mức độ tin cậy thống kê của chúng. Hiệu quả của nó liên quan đến các quyết định về:
-         Những biến cở bản ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm dịch vụ là gì và trọng số tầm ảnh hưởng của nó.
-         Tham số nào là quan trọng nhất cho việc phân khúc thị trường của công ty chọn lựa.
-         Đặc trưng nào là tiêu chuẩn quan trọng nhất để khách hàng lựa chọn mua sản phẩm và dịch vụ của công ty.
-         Mức độ tiêu thụ và thị phần của công ty sẽ theo khuynh hướng nào nếu gia tăng chi phí quảng cáo đồng thời với việc tăng giá.

Ngân hàng mô hình là tập hợp những mô hình toán học giúp cho nhà quản trị thông qua các quyết định marketing tối ưu:
-         Mô hình thính toán giá và phương pháp định giá.
-         Mô hình xác định tổ hợp các phương tiện quảng cáo.
Mô hình xử lý ngân sách dành cho quảng cáo.

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn