Nghiên cứu marketing


   Mục đích nghiên cứu của marketing là đề ra giải pháp cho những vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động marketing của doanh nghiệp. Mục đích nghiên cứu marketing

   Trong thực tế các doanh nghiệp thường phải đối mặt với các vấn đề marketing sau:
-         Nghiên cứu marketing nhằm xác định và đo lường các cơ hội kinh doanh: trước khi phát triển một chiến lược marketing doanh nghiệp cần phải xác định mục tiêu đạt được. Thông qua các cuộc điều tra có thể tìm ra các cơ hội tìm năng, xác định được các thị trường hấp dẫn đối với các hoạt động của công ty.
-         Nghiên cứu marketing cung cấp những thông tin cho phép phán đoán những sự việc xảy ra trong môi trường kinh doanh.
-         Nghiên cứu marketing cung cấp thông tin đầy đủ nhằm làm rõ đặc tính của một phân đoạn thị trường khác biệt như thế nào đối với toàn bộ thị trường. Từ đó cho phép doanh nghiệp tập trung nguồn lực phục vụ cho những nhóm khách hàng mục tiêu để đem lại hiệu quả cao hơn.
-         Cung cấp thông tin để hoạch định và thực hiện chiến lược marketing mix.
-         Nghiên cứu marketing giúp đo lường và đánh giá các hoạt động marketing của doanh nghiệp. Đây là công cụ để thu thập thông tin phản hồi nhằm đo lường, đánh giá và kiểm soát các chương trình marketing của doanh nghiệp.
Vì vậy để đạt được các mục đích trên, yêu cầu trong quá trình nghiên cứu cần phải:
-         Thực tế và khách quan trong quá trình thu thập, xử lý và sử dụng tư liệu thông tin.
-         Triển khai hoạt động nghiên cứu theo những thể thức thống nhất của một kế hoạch có mục tiêu định hướng và nội dung chặt chẽ, rõ ràng.
-         Sử dụng nhiều hình thức và công cụ điều tra khác nhau nhằm bổ sung cho nhau, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả nhằm bổ sung cho nhau, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và đạt được sự đánh giá toàn diện của toàn bộ hoạt động nghiên cứu marketing.

 Yêu cầu của thông tin nghiên cứu

Thông tin sau khi thu thập phải đảm bảo được các yêu cầu sau:
-         Có thể sử dụng được: thông tin thu thập được phải phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm giảm sự lãng phí về thời gian và tiền bạc.
-         Phải chính xác và tin cậy: nhằm tăng tính chính xác và tin cậy của các quyết định marketing.
-         Tính hiệu quả về mặt chi phí: chi phí cho việc nghiên cứu phải nhỏ hơn lợi ích thu được một cách đúng đắn.
-         Tính đúng lúc: thông tin nghiên cứu phải đúng lúc khi các nhà quản trị đưa ra quyết định.

Đối tượng nghiên cứu marketing

      Hoạt động nghiên cứu marketing thường được tiến hành trên nhiều lĩnh vực và phạm vi khác nhau, liên quan đến toàn bộ hoạt động tổ chức và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Thường tập trung chủ yếu vào các đối tượng nghiên cứu sau:
Nghiên cứu thị trường.
      Theo quan điểm marketing, khách hàng tạo nên thị trường. Vì vậy trong nội dung này, nghiên cứu marketing tập trung vào việc tìm hiểu các dạng khách hàng cùng với những quan điểm, thị hiếu, thái độ và phản ứng của họ cũng như xem xét tiến trình quyết định mua hàng của các nhóm khách hàng diễn ra như thế nào... Nghiên cứu marketing về khách hàng cũng xem xét khía cạnh địa lý của khách hàng, tức phạm vi và sự phân bố địa lý, mức độ tập trung về địa lý của khách hàng …
 Nghiên cứu sản phẩm.
      Nghiên cứu sản phẩm bao gồm nghiên cứu những cách sử dụng, tập quán và sự ưa chuộng của người tiêu thụ để giúp cho việc thiết kế, cải tiến sản phẩm. Nghiên cứu sản phẩm còn bao gồm việc tìm hiểu những khác biệt hoặc những lợi thế so với sản phẩm cạnh tranh, chiều hướng phát triển sản phẩm,...
Nghiên cứu phân phối.
      Nghiên cứu phân phối tập trung tìm hiểu và phân tích hệ thống phân phối hiện hành trên thị trường, mạng lưới kênh phân phối, các loại trung gian, hoạt động của các trung gian và các phương thức phân phối sản phẩm...
Nghiên cứu quảng cáo và hoạt động bán hàng.
      Nghiên cứu quảng cáo nhằm phân tích xem các chương trình quảng cáo có đạt được mục tiêu mong muốn hay không; tác động của quảng cáo đến sự nhận thức, suy nghĩ, tình cảm và thái độ của khách hàng như thế nào; loại phương tiện quảng cáo nào được sử dụng có hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp...
Nghiên cứu hoạt động bán hàng liên quan đến sự đánh giá hoạt động bán hàng của nhân viên để xây dựng một hướng đi hữu hiệu hơn cho việc tổ chức hoạt động bán hàng. Nội dung nghiên cứu tập trung vào việc: so sánh lượng bán thực hiện với kế hoạch; phân tích việc bán hàng theo sản phẩm, theo lãnh thổ, theo đọan thị trường, theo cửa hàng và theo nhân viên bán hàng; xác định thị phần của công ty,  phân tích lợi nhuận theo sản phẩm...
Nghiên cứu cạnh tranh.
      Nghiên cứu cạnh tranh được tiến hành nhằm tìm hiểu mục tiêu, chiến lược, hoạt động của đối thủ cạnh tranh qua đó thiết lập cơ sở cho các quyết định marketing của doanh nghiệp. Điều này dựa trên việc tạo lập lợi thế cạnh tranh luôn xảy ra trong những điều kiện cụ thể về các nguồn lực của doanh nghiệp, và môi trường cạnh tranh luôn biến động.
Nghiên cứu và dự báo các xu hướng thay đổi và phát triển.
      Nghiên cứu này được thực thi nhằm đánh giá toàn diện ảnh hưởng của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội … đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tác động của nó đến những thay đổi về hành vi và nhu cầu của khách hàng. Những thay đổi về thị hiếu khách hàng, về công nghệ sản xuất, sự xuất hiện của các vật liệu mới... đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cải tiến mới về sản phẩm, về công nghệ, lựa chọn phương án đầu tư hợp lý nhằm giữ vững vị thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn