Khái niệm và bản chất của Marketing quốc tế

Khái niệm Marketing quốc tế có các cấp độ khác nhau được trình bày như dưới đây: Marketing xuất khẩu (Export Marketing), Marketing tại nước sở tại (The Foreign Marketing), Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing), Marketing toàn cầu (Global Marketing)

marketing quốc tế

Marketing xuất khẩu (Export Marketing)

Là hoạt động marketing nhằm giúp các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm ra thị trường bên ngoài. Như vậy, marketing xuất khẩu khác marketing nội địa bởi nhà marketing xuất khẩu phải, nghiên cứu các nền kinh tế mới, kể cả chính trị, luật pháp, môi trường văn hoá - xã hội đều khác với các điều kiện, môi trường trong nước. Điều này buộc doanh nghiệp phải thay đổi thích ứng với những môi trường mới để sản phẩm có thể thâm nhập được vào thị trường nước ngoài

Marketing tại nước sở tại (The Foreign Marketing)

Là hoạt động marketing bên trong các quốc gia là thị trường mà công ty đã thâm nhập. Marketing này không giống marketing trong nước vì chúng ta phải đương đầu với một loại cạnh tranh mới, cách ứng xử của người tiêu thụ, hệ thống phân phối, quảng cáo khuyến mãi... cũng khác. Sự việc càng phức tạp hơn nữa vì mỗi quốc gia đều có môi trường marketing khác nhau. Thử thách quan trọng ở đây là các công ty phải hiểu môi trường khác nhau ở từng nước để cổ chính sách phù hợp cho từng nơi. Đó là lý do mà các nhà quản trị marketing cao cấp thành công ở nước này nhưng lại rất ngán ngại khi có yêu cầu điều động sang một nước khác.

Marketing đa quốc gia (Multinational Marketing)

Nhấn mạnh đến sự phối hợp và tương tác các hoạt động marketing trong nhiều môi trường kinh doanh khác nhau. Nhà quản trị marketing phải có những kế hoạch thật cụ thể và kiểm soát cẩn thận nhằm tối ưu hóa các chiến lược marketing được vận dụng từng quốc gia riêng lẻ.
marketing quốc tế

Marketing toàn cầu (Global Marketing)

Marketing toàn cầu là việc vận dụng cùng một chiến lược marketing của các công ty tầm cỡ quốc tế ở tất cả các thị trường trên phạm vi toàn cầu Đặc điểm của marketing toàn cầu là tiêu chuẩn hoá các chiến lược marketing và vận dụng một cách đồng nhất cho tất cả thị trường trên nguyên tắc bỏ qua những khác biệt. Marketing toàn cầu tập trung các nguồn lực và mục tiêu nhằm tận dụng các cơ hội và nhu cầu toàn cầu. Thị trường toàn cầu chính là sự mở rộng thị trường nội địa về mặt địa lý. Một công việc quan trọng trong marketing toàn cầu là phải hiểu biết để nhận ra rằng những kế hoạch và chương trình marketing có thể mở rộng trên phạm vi thế giới nhưng đồng thời cũng phải thích ứng tại những nơi này.

Mục đích của marketing toàn cầu là tận dụng các cơ hội sản xuất lớn để nâng cao khả năng cạnh tranh trong xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế và thị trường thế giới.


0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn