Khái niệm và phân loại thị trường theo quan điểm marketing


Trải qua thời gian và nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau thuật ngữ thị trường có nhiều khái niệm khác nhau.

Khái niệm thị trường 

Đứng trên góc độ marketing: “ Thị trường là tập hợp những người mua hiện tại và tương lai về một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó”.
      Người làm marketing không quan tâm đến cấu trúc, sự thực hiện và hoạt động của cung cầu trên thị trường mà điều cốt lõi với họ là phải tìm hiểu cặn kẽ về người mua và đứng về phía nhu cầu, để trên cơ sở đó có thể đưa ra những giải pháp kinh doanh hữu hiệu, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu người mua.

Phân loại thị trường

Các doanh nghiệp thường phân loại thị trường dựa trên các tiêu thức sau:
Căn cứ theo vùng địa lý
      Tập hợp các khách hàng hiện tại và tương lai của doanh nghiệp được phân bổ trên những vùng địa lý nhất định bao gồm:
-         Thị trường địa phương: là tập hợp những người mua là cư dân tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.
-         Thị trường khu vực: là tập hợp những người mua là dân cư tại địa phương và các địa phương lân cận của doanh nghiệp.
-         Thị trường toàn quốc: là tập hợp những người mua là cư dân của quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động.
-         Thị trường quốc tế: là tập hợp những người mua trong và ngoài quốc gia của doanh nghiệp.
Ví dụ: Khi bắt đầu thành lập, Công ty Minh Toàn xem Đà Nẵng là thị trường địa phương của doanh nghiệp mình. Sau này trong quá trình phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh thì các tỉnh lân cận như Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi là thị trường khu vực của họ. Trong tương lai công ty Minh toàn có thể mở rộng phạm vi hoạt động trong cả nước và sang các nước trên thế giới.
 Căn cứ theo đặc tính và thói quen tiêu dùng.
-         Thị trường của doanh nghiệp: bao gồm những khách hàng thường xuyên hoặc ngẫu nhiên mua hàng của doanh nghiệp. Thị trường này được tính bằng doanh số thực tế qua từng thời kỳ nhất định.
Ví dụ :  Trong thị trường nước giải khát, các khách hàng thường xuyên và ngẫu nhiên mua sản phẩm nước ngọt có ga của Cocacola thì các khách hàng này được xem là thị trường của doanh nghiệp.
-         Thị trường cạnh tranh: bao gồm những người hiện đang mua hàng của đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp có thể lôi kéo những khách hàng của công ty khác chuyển sang dùng sản phẩm của doanh nghiệp mình. Thị phần là một trong những tiêu chí chuẩn để chọn trong cạnh tranh.
Ví dụ:  Tại thị trường nước giải khát, công ty Pepsi sử dụng nhiều biện pháp nhằm lôi kéo khách hàng đang sử dụng các sản phẩm nước giải khát của công ty Cocacola để sử dụng sản phẩm của mình.
-         Thị trường đồng nghiệp: bao gồm khách hàng của thị trường doanh nghiệp và thị trường cạnh tranh.
-         Thị trường tiềm tàng đồng nghiệp: là thị trường đồng nghiệp được tăng lên nhờ thị trường của những người không tiêu dùng tương đối.
+    Những người không tiêu dùng tương đối: là những người hiện tại không mua sản phẩm nhưng họ là những người có khả năng tiêu dùng trong tương lai.
+    Những người tiêu dùng tuyết đối: là những người cả trong hiện tại và tương lai không tiêu dùng sản phẩm vì những lý do nhất định như: tập quán, tín ngưỡng, sức khỏe….
      Tóm lại, việc phân loại này cho phép doanh nghiệp xác định được những mục tiêu trong tương lai nhằm củng cố và mở rộng thị trường hiện tại của doanh nghiệp.
 Căn cứ theo mục đích và tính chất mua hàng.
Những tập hợp khách hàng với những mục đích mua hàng khác nhau và sử dụng khác nhau sẽ hình thành nên những loại thị trường khác nhau.
-         Thị trường người tiêu dùng: bao gồm các cá nhân và hộ gia đình mua hàng hóa hay dịch vụ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu cá nhân và gia đình.
Ví dụ:  Các nhà hàng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng mua các sản phẩm hải sản, rau, củ, quả… để phục vụ cho việc ăn uống hàng ngày của cán bộ nhân viên thì được xem là thị trường người tiêu dùng.
-         Thị trường tổ chức: bao gồm các loại thị trường sau:
+    Thị trường kỹ nghệ: bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hàng hóa và dịch vụ để chế biến hoặc phục vụ cho quá trình sản xuất để tìm kiếm lợi nhuận hoặc đạt được các mục tiêu khác.
Ví dụ: Theo ví dụ trên các nhà hàng đó mua các sản phẩm hải sản, rau, củ, quả… để chế biến thành các món ăn phục vụ cho khách du lịch thì được xem là thị trường kỹ nghệ.
+    Thị trường người bán lại: bao gồm các cá nhân và tổ chức mua hàng hóa nhằm mục đích bán lại hoặc cho thuê lại kiếm lời. Họ là những nhà bán buôn, bán lẻ giữ vai trò trung gian, đại diện cho khách hàng của mình hầu hết các loại hàng hóa đã được sản xuất nhằm tạo ra sự tiện lợi về thời gian, địa điểm, dịch vụ…
Ví dụ: Các cửa hàng mua các sản phẩm hải sản, rau, củ, quả nhằm mục đích bán lại kiếm lời được xem là thị trường người bán lại.
+    Thị trường công quyền: bao gồm đơn vị chính quyền các cấp, mua bán, thuê mướn hàng hóa dịch vụ để thực hiện những chức năng chính quyền và các dịch vụ công.

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn