Vai trò và chức năng cơ bản của marketing


 Doanh nghiệp với các chức năng nội tại là sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực thì chức năng kết nối mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường đó là marketing. Vai trò của marketing ngày càng được các doanh nghiệp xem trọng hơn so với các yếu tố khác.

Vai trò của marketing trong kinh doanh

Vai trò và chức năng cơ bản của marketing

      Doanh nghiệp với các chức năng nội tại là sản xuất, tài chính, nguồn nhân lực thì chức năng kết nối mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường đó là marketing. Vai trò của marketing ngày càng được các doanh nghiệp xem trọng hơn so với các yếu tố khác. Marketing đã trở thành triết lý mới trong kinh doanh. Vai trò của Marketing được thể hiện qua một số điểm sau:
-         Nhiệm vụ cơ bản của marketing là tạo ra được khách hàng, giống như nhiệm vụ của sản xuất là tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp.
-          Marketing là cầu nối giúp doanh nghiệp giải quyết tốt các mối quan hệ và dung hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích xã hội.
-         Là công cụ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác lập vị trí, uy tín của mình trên thị trường.
Sự thành công của nhân tố marketing còn phụ thuộc vào sự vận hành của các chức năng khác như nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật, bán hàng,…Khi một trong các chức năng khác không hoàn thành nhiệm vụ thì dẫn đến các chiến lược marketing cũng dễ dàng thất bại.

Chức năng cơ bản của marketing.

      Chức năng cơ bản của marketing là dựa trên sự phân tích môi trường để quản trị marketing thành công. Điều này được thể hiện qua các điểm sau:

Chức năng thích ứng.
      Chức năng này làm cho sản phẩm của doanh nghiệp thích ứng với nhu cầu của thị trường.
-         Phân tích môi trường và nghiên cứu marketing nhằm dự báo và thích ứng với các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại, tập hợp thông tin để quyết định các vấn đề marketing đảm trách.
-         Cung cấp kịp thời thông tin cần thiết về xu hướng biến đổi của nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trên thị trường, về các loại công nghệ chủ yếu đang sản xuất và các xu hướng hoàn thiện công nghệ trên thế giới cũng như từng khu vực.
-         Định hướng cho lãnh đạo về chủng loại mặt hàng sản xuất, khối lượng từng loại, lựa chọn công nghệ và xác định thời điểm tung sản phẩm vào thị trường.

 Chức năng phân phối.
      Chức năng này tổ chức sự vận động hàng hóa từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.
-         Tìm hiểu và lựa chọn những trung gian phân phối tìm năng nhất.
-         Điều hành và giám sát toàn bộ hệ thống kênh phân phối về số lượng, khả năng cung ứng, tốc độ lưu chuyển, dự trữ hàng hóa…để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.
-         Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho nhà phân phối và khách hàng nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm.

Chức năng tiêu thụ sản phẩm.
      Chức năng này nhằm thiết lập biên độ giao động giá cả của sản phẩm, chính sách chiết khấu và các điều kiện thanh toán giữa người mua và người bán.
-         Hoạch định chiến lược giá xác định các mức giá , kỹ thuật định giá, chính sách giá bán đối với từng đối tác kênh phân phối, điều chỉnh giá và sử dụng giá như một yếu tố quan trọng nhằm đạt được mục tiêu chiến lược marketing.
-         Các chế độ kiểm soát giá, nghiệp vụ và nghệ thuật bán hàng.

 Chức năng yểm trợ khuyếch trương.
      Chức năng này giúp doanh nghiệp lựa chọn các phương tiện và cách thức thông tin nhằm tuyên truyền, yểm trợ, nhằm gây các tác động đến tâm lý khách hàng nhằm thay đổi lượng cầu.
-         Tổ chức thực hiện kiểm soát và đánh giá các chiến lược truyền thông tích hợp, chương trình yểm trợ nhằm tác động đến tâm lý khách hàng, qua đó tăng sản lượng tiêu thụ cho doanh nghiệp.
-         Hoạch định chiến lược sản phẩm và xây dựng thương hiệu bằng cách phát triển và duy trì sản phẩm, dòng sản phẩm, cấu trúc sản phẩm, bao bì, nhãn hiệu và các phương pháp quản lý thương hiệu.

0 Nhận xét

Đăng nhận xét

Post a Comment (0)

Mới hơn Cũ hơn